Conas is féidir le Jabanna Éireann cabhrú leat

Jabanna Éireann - Anseo duit

Seo roinnt uimhreacha a bhféadfaí gur mhaith leat iad a bheith ar eolas agat

Is iad d’fhostaithe an acmhainn is luachmhaire atá agat ach d’fhéadfadh sé go leor ama a ghlacadh agus d’fhéadfadh sé a bheith costasach an duine ceart a fháil chun dul isteach mar bhall foirne i do bhuíon. Táimid anseo chun cabhrú leat. Tá seirbhís ghairmiúil earcaíochta á cur ar fáil ag Jabanna Éireann d’fhostóirí le cúig bliana anuas. Tacaímid leis na mílte fostóirí de gach méid agus i ngach earnáil ghnó chun folúntais i bpoist a fhógairt ón leibhéal iontrála go dtí an leibhéal sinsearach feidhmiúcháin. Rinneamar breis agus 125,000 post a fhógairt anuraidh agus tá sé mar aidhm againn toradh níos fearr a bhaint amach i mbliana.

Táimid tiomanta dár seirbhís a fheabhsú ar bhonn leanúnach agus tá infheistíocht shuntasach déanta againn chun feidhmiúlacht nua a chur ar fáil a chuirfidh ar do chumas Jabanna Éireann a úsáid chun gach céim den timthriall earcaíochta a bhainistiú – ó phost a fhógairt, iarrthóirí a aithint, iarrthóirí a roghnú, scéala a chur chuig iarrthóirí, go dtí post a thairiscint do dhuine. 

Is féidir lenár dteicneolaíocht nua um chomhoiriúnú poist sainaithint uathoibríoch a dhéanamh ar na hiarrthóirí sin is fearr a chomhoiriúnaíonn leis na ceanglais a shonraigh tú, rud a fhéadann an dua a bhaineann le CVanna a scagadh a laghdú go mór.

Chomh maith le Jabanna Éireann, cuireann seirbhís Intreo na Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh raon tacaí agus seirbhísí breise ar fáil d’fhostóirí, lena n-áirítear deontais airgid chun daoine atá dífhostaithe le fada a earcú agus caoi le teacht ar EURES, an tseirbhís earcaíochta ar fud na hEorpa. Ina theannta sin, táimid sásta a bheith ag obair leat agus le soláthraithe oideachais agus oiliúna chun freastal ar do riachtanais scileanna san am atá le teacht.

Is féidir lenár saorsheirbhís uileghabhálach an dua agus an costas a bhaineann leis an earcaíocht a laghdú go mór.