Scileanna Chun Cinn

 

An tAcadamh Scileanna chun Ratha ar Jabanna Éireann

 

Saothraigh do scileanna infhostaitheachta agus do mhuinín tríd an Acadamh Scileanna chun Ratha.

 

 Is éard atá san Acadamh Scileanna chun Ratha ná clár oiliúna ar líne atá idirghníomhach, nuálach agus saor in aisce chun cabhrú le daoine óga an ghairm cheart a roghnú agus chun post a fháil agus a choimeád.

 

Tríd an oiliúint idirghníomhach, lena n-áirítear físeáin, tráthanna na gceist, agus ionsamhlúcháin, is féidir leat do scileanna a fheabhsú agus do mhuinín a mhéadú.Cabhróidh an oiliúint leat ar thuras do ghairme trí chabhrú leat ó thaobh: 

 Tusa agus do Ghairm: Foghlaim a thuilleadh faoi ghairmeacha
Smaoinigh ar na nithe a théann i bhfeidhm ar do rogha ghairme
Faigh tuiscint ar na nithe a spreagann thú
Post a Fháil: Sonraigh do scileanna
Cuir thú féin i láthair go maith ón tús
Déan taighde agus déan iarratas ar na poist chearta
Cruthaigh do CV agus cuir in oiriúint é
Ullmhaigh i gcomhair na n-agallamh agus bíodh rath ort sna
hagallaimh sin
Rath ar an obair: Ullmhaigh i gcomhair do phoist nua
Na nithe lenar féidir leat a bheith ag súil nuair a thosóidh tú i bpost
Cothaigh do mhisneach agus stiúir do ghairm
Faigh tuiscint ar ghaolmhaireachtaí agus ar dhearcthaí ag an obair
Foghlaim conas do Scileanna a úsáid chun go mbeidh Rath ort ag an Obair

 Cuir tús inniu le do Thuras ar mhaithe le Scileanna chun Ratha trí theagmháil a dhéanamh le skillstosucceed@welfare.ie d’fhonn cód rochtana agus nasc leis an gclár a fháil.