Leideanna agus Treoracha ar an Earcaíocht

Leideanna ar an Earcaíocht trí Jabanna Éireann a úsáid

Is iad d’fhostaithe an acmhainn is tábhachtaí atá agat. Is mian linn i Jabanna Éireann thú a cheangal leis na hiarrthóirí is fearr agus is féidir agus réiteach uileghabhálach earcaíochta a chur ar fáil duit. 

Tá fáil ar ár seirbhís 24/7, is é sin le rá, ceithre huaire an chloig is fiche sa ló agus seacht lá sa tseachtain. Tá ár mbuíonta cleachta ar fáil freisin chun tacú leat trí na céimeanna go léir den phróiseas earcaíochta. 

Cláraigh do chomhlacht, cruthaigh do phróifíl, agus foilsigh na folúntais ar JobsIreland.ie. Má theastaíonn cúnamh uait i dtaobh d’fhógra, déan teagmháil linn ar Íosghlao 1890 800024  +353 (0)1 248 1398

Má dhéanann tú próifíl mhaith i gcomhair do chomhlachta, cuirfidh sé sin ar do chumas freisin branda agus cultúr do chomhlachta a chur chun cinn, rud a fhéadfaidh cuidiú ó thaobh an tallann is fearr a mhealladh. 

Aithneoidh JobsIreland.ie iarrthóirí féideartha go huathoibríoch in ár mbunachar sonraí chun go bhféadfaidh tú iad a bhreithniú. Ós rud é gur seirbhís nua í seo, glacfaidh sé am chun an bunachar sonraí a shaothrú. Bunaítear an comhoiriúnú ar na scileanna agus na cumais a roghnaigh tú nuair a d’fhógair tú an post. Dá mba mhaith leat líon na n-iarrthóirí comhoiriúnaithe féideartha a bheachtú, déan do mhachnamh ar athbhreithniú a dhéanamh ar na scileanna a bhí sonraithe agat. 

Mar mhalairt air sin, b’fhéidir gurbh fhearr leat fanacht go dtí go ndéanfadh na hiarrthóirí iarratas ar an bpost. 

Cuirtear na hiarrthóirí i láthair san ord a fhreagraíonn dóibh siúd is fearr a chomhoiriúnaíonn le do shonraíocht. An túisce a bheidh iarrthóirí oiriúnacha aitheanta agat trína bpróifíl achomair a úsáid, féadfaidh tú amharc ar a bpróifíl iomlán agus scéala a chur chucu. 

Cuirtear ár seirbhísí go léir ar fáil go hiomlán saor in aisce do do chomhlacht. .
 
* * Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éaggsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).