Gairmthreoir agus Leideanna

An bhfuil cinneadh ar do ghairm á dhéanamh agat?

Tá ceithre rud mar dhúshraith faoi ghairm shásúil:

•    Na rudaí ina bhfuil suim agat   -  Sonraigh cúraimí oibre atá ag teacht leis na rudaí ina bhfuil suim agat
Trí na rudaí ina bhfuil suim agat, na rudaí is breá leat a dhéanamh, laistigh agus lasmuigh den obair, a shonrú, is féidir leat gairm a roghnú ina bhfuil dúil d’anama agat. 

•   Scileanna   -  Sonraigh do scileanna forbartha, idir scileanna reatha agus scileanna féideartha
Tá ceithre mhórearnáil de chineálacha scileanna: daoine, sonraí, smaointe agus rudaí. Nuair a bhíonn tuiscint shoiléir agat ar na scileanna a spreagann thú, ba chóir go mbeifeá in ann díriú ar an ngairm ba bhreá leat a bheith agat agus ar an obair a thugann an taitneamh agus an sásamh is mó duit. 

•   Pearsantacht   -  Faigh tuiscint ar do bhuanna, do thréithe agus do chomharthaí sóirt atá uathúil
Tugann do phearsantacht eolas ar na rudaí lena bhfuil tú ar do shuaimhneas ionat féin, ar do shainroghanna ó dhúchas ar leibhéal neamh-chomhfhiosach i do chroí istigh. Tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar do phearsantacht ar mhaithe le d’fhorbairt phearsanta agus d’fhorbairt ghairmiúil. Mar shampla, más fearr leat a bheith i d’aonar, is féidir nach n-oirfidh sé duit a bheith ag obair mar chúntóir díolacháin. 

•   Luachanna   -  Sonraigh do chroíluachanna agus do chroí-chreidiúintí 
Tá luachanna ina scáil ar ghnéithe fairsinge doimhne de d’fhéiniúlacht – rudaí nach ndiúltófá dóibh fiú dá mbeadh ort aghaidh a thabhairt ar rogha dheacair. Mar shampla, má chuireann tú luach ard ar chothromaíocht idir an saol oibre agus an saol pearsanta, is féidir go dteastaíonn gairm ina mbíonn patrúin shocraithe oibre uait.

Má dhéanann tú meastóireacht ar na saincheisteanna seo, tabharfaidh sé sin léirthuiscint ar d’uathúlacht duit, cuirfidh sé le d’fhéinaithne agus cuirfidh sé ar do chumas labhairt fút féin. Beidh sé de chumhacht agat, mar sin, cinntí eolasacha gairme a dhéanamh agus an chéad chéim eile i dturas do ghairme a ghlacadh go muiníneach.

 

Roinnt acmhainní breise chun cabhrú leat...

CareersPortal.ie is ea Acmhainn Náisiúnta Ghairmthreorach na hÉireann. Tugann sí raon ábhair ghairmthreorach a bhaineann le hábhar agus atá bord ar bhord leis an eolas is déanaí.

Gradireland.com is ea comhpháirtíocht idir na seirbhísí gairmeacha sna hollscoileanna, sna hinstitiúidí teicneolaíochta agus sna coláistí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann agus a gcomhpháirtí gairmiúil foilsitheoireachta, GTI Ireland. 

Skills to Work is ea feachtas post de chuid Rialtas na hÉireann, arb éard is aidhm leis ná éascaíocht a dhéanamh don lucht cuardaigh fostaíochta agus do na fostóirí eolas a chur ar thionscnaimh scileanna an Rialtais atá ar fáil dóibh. 

Lig do Jabanna Éireann cuidiú leat ó thaobh an ghairm cheart duitse a roghnú.