Mol Faisnéise COVID-19

Insíonn an  seo duit faoin áit ar féidir leat faisnéis iontaofa a fháil le linn na paindéime COVID-19

 • Na nuashonruithe is déanaí ar COVID-19 (Coronavirus) ó gov.ie. Suíomh lárnach é seo a chomhcheanglaíonn suíomhanna Gréasáin ranna rialtais na hÉireann.
 • Na nuashonruithe is déanaí ar COVID-19 (Coronavirus) ón An Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Faisnéis COVID-19 d’fhostóirí ón An Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Tacaíochtaí Rialtais do ghnólachtaí a bhfuil tionchar ag COVID-19 orthu ón An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaiochta
 • Prótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte ón Roinn Fiontar , Trádála agaus Fostaíochta
 • Tacaíocht breisoideachais agus oiliúna dóibh siúd atá buailte ag COVID-19 ó SOLAS, an t-údarás um bhreisoideachas agus oiliúint in Éirinn
 • Na nuashonruithe is déanaí ar COVID-19 ar mhargadh saothair na hÉireann ón bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO)
  • Beo-Chlár - taifead míosúil ar líon na ndaoine (le roinnt eisceachtaí) a chláraíonn le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist nó teidlíochtaí reachtúla eile ag oifigí áitiúla na Roinn Coimirce Sóisialaí
  • Meastacháin Dífhostaíochta Míosúla - tomhas forlíontach ar dhífhostaíocht mhíosúil a chuimsíonn iad siúd a fhaigheann na hÍocaíochtaí Dífhostaíochta Phaindéimeach. Glactar leis go mbeadh daoine a fhaigheann Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach COVID-19 cáilithe le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist
  • Suirbhé ar an Lucht Oibre - beart oifigiúil na dífhostaíochta, bunaithe ar shainmhínithe na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (ILO). Is é tomhas dífhostaíochta an ILO an caighdeán idirnáisiúnta. Caithfidh Ballstáit an AE na sonraí seo a sholáthar do Eurostat ar bhonn ráithiúil
  • Tuilleamh agus costais saothair - bunaithe ar shonraí a bhailigh an Suirbhé ar Thuilleamh, Uaireanta agus Costais Fostaíochta ó fhiontair le triúr fostaí nó níos mó.

Hide Share Button: No

Show Center Title: No