# JobsWeek2020

Beidh Seachtain Poist 2020 na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta 2020 ar siúl ó Dé Luain, 2 Márta go dtí Dé hAoine, 6 Márta. Is deis iontach í an tseachtain seo do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí an raon seirbhísí a thairgeann seirbhís Intreo DEASP a nascadh agus leas a bhaint astu.

Is é Intreo seirbhís fostaíochta poiblí Rialtas na hÉireann agus tairgeann sé pointe teagmhála amháin le haghaidh seirbhísí fostaíochta praiticiúla, oiriúnaithe agus tacaíochtaí ioncaim do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.

Is í aidhm na Seachtaine Poist na tacaíochtaí agus na seirbhísí Intreo atá ar fáil d’fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist a thaispeáint agus iad a thabhairt le chéile trí imeachtaí earcaíochta, seimineáir, seisiúin faisnéise agus ceardlanna.

I mbliana, tionólfaidh Ionaid Intreo, Foirne Rannpháirtíochta Fostóirí, JobsIreland.ie, EURES Ireland, Clubanna Poist, Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla, JobPath agus rannáin ábhartha DEASP eile ar fud na tíre imeachtaí agus gníomhaíochtaí don tSeachtain Poist.

I rith na seachtaine, meallfaidh thart ar 120 imeacht thart ar 15,000 cuardaitheoir poist chun cabhrú leo a gcuspóirí gairme a bhaint amach. Is imeachtaí oscailte an chuid is mó díobh seo ach beidh réamhchlárú ag teastáil ó chuid acu. Chomh maith leis sin, cuirtear roinnt imeachtaí in oiriúint chun freastal ar riachtanais ghrúpaí ar leith cuardaitheoirí poist.

Tá sonraí faoi raon na n-imeachtaí timpeall na tíre ar fáil ar ár bhféilirí thíos. Is féidir leat sinn a leanúint freisin ar Twitter trí @welfare_ie, @jobsireland agus # JobsWeek2020.

Aontaí Gairmeacha Intreo, Caisleán Bhaile Átha Cliath agus Luimneach. Beidh na himeachtaí seo mar phríomhimeachtaí don tSeachtain Poist.