Obair/Earcaíocht san Eoraip

Déan cíoradh ar d’acmhainneacht Eorpach le EURES. Eolas, comhairle agus seirbhísí um chomhoiriúnú poist ar an leibhéal Eorpach ar fáil d’fhostóirí agus don lucht cuardaigh fostaíochta.

Tá líonra de bhreis agus 1,000 comhairleoir EURES sainoilte in EURES (European Employment Services), atá i dteagmháil laethúil leis an lucht cuardaigh fostaíochta agus le fostóirí ar fud na hEorpa. Tá breis agus milliún folúntas san Eoraip ar taispeáint ar thairseach EURES aon tráth áirithe.

 

Agus é bunaithe sa bhliain 1993 ag an gCoimisiún Eorpach, is líonra comhoibritheach atá in EURES idir an Coimisiún Eorpach agus na Seirbhísí Poiblí Fostaíochta sna 28 dtír san Aontas Eorpach (AE) móide an Eilvéis, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus comhpháirtithe eile. Is é cuspóir EURES ná eolas, comhairle agus seirbhísí earcaíochta/socrúcháin (comhoiriúnú poist) ar an leibhéal Eorpach a chur ar fáil ar mhaithe leis an lucht cuardaigh fostaíochta agus le fostóirí ar mian leo tairbhe a bhaint as prionsabal shaorghluaiseacht na ndaoine san EU/EEA.

 

Má tá tú ag smaoineamh ar obair san Eoraip nó más fostóir thú agus más mian leat do chuardach iarrthóirí a leathnú, caith súil ar thairseach EURES www.eures.europa.eu nó déan teagmháil le EURES Ireland ar eures@welfare.ienó cuir glao gutháin ar 01 673 2739.