Job Details

Oifigeach Seirbhíse / Service Officer

 • Department of Housing, Local Government and Heritage
 • Ref: #JOB-2245283
 • Multiple Locations
 • No of positions: 2
 • Paid Position
 • 39 hours per week
 • To be Confirmed
 • Published On: 23 Sep 2022
 • Closing On: 12 Oct 2022
Multiple locations
Ballina, County Mayo, Ireland
Wexford, County Wexford, Ireland
The Department of Housing, Local Government and Heritage is inviting applications for the position of Service Officer in the following locations – Ballina, Co Mayo and Wexford.

Please refer to job specification for further information. 
Closing date is 12 noon, 12th October 2022 

Shortlisting may apply, interviews are expected to take place towards end of October 2022. Interviews will most likely take place by video conference using the Webex application.
Applicants should submit completed application forms to recruitment@housing.gov.ie

Please note: Only applications submitted on the official application form will be considered. 
www.gov.ie/housing/recruitment 

Please note there is one immediate vacancy for Service Officer in both locations, however successful applicants from this process will be used to establish a panel for a period of two years duration and may be called upon should any future vacancies arise. 
Success on this competition does not guarantee an offer of employment. 

As Gaeilge:
Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ag lorg iarratas do phost mar Oifigeach Seirbhíse sna láithreacha seo a leanas – Béal an Átha agus Loch Garman.

Féach ar shonraíocht an phoist do thuilleadh eolais.

Sé dáta deiridh diarratais ná meánlae, 12ú Deireadh Fómhair 2022 

Féadfaidh gearrliostú a bheith i gceist agus táthar ag súil go ndéanfar na hagallaimh i dtreo dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2022. Is dócha go ndéanfar na hagallaimh trí fhíschomhdháil ag baint úsáide as an aip Webex.
Ba cheart d’iarratathóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur ar aghaidh chuig an seoladh seo a leanas, recruitment@housing.gov.ie

Tabhair faoi deara: Glacfar le hiarratais a chuirtear isteach tríd an bhfoirm iarratais oifigiúil amháin. 
www.gov.ie/housing/recruitment 

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil folúntas amháin le líonadh láithreach d'Oifigeach Seirbhíse sa dá ionad, ach bainfear úsáid as iarratathóirí rathúla ón bpróiseas seo chun painéal a bhunú ar feadh tréimhse dhá bhliain. Bainfear úsáid as an bpainéal seo i gcás aon fholúntais nua a dtiocfaidh chun cinn amach anseo.
Ní hionann ráth sa chomórtas seo agus deimhne tairiscint fostaíochta. 


 

Career Level

Candidate Requirements

Essential

Hide Share Button: No

Show Center Title: No