Tacaíochtaí Breise do dhaoine faoi Mhíchumas

Déan an Obair a Íoc

Má tá íocaíocht míchumais á fáil agat, b’fhéidir go bhfaighidh tú amach go n-íocann an obair níos fearr ná íocaíochtaí Liúntas Míchumais nó Pinsin na nDall. Ciallaíonn athruithe a tugadh isteach in 2017 faoin tionscnamh ‘Make Work Pay’ gur féidir leat roghanna oibre a iniúchadh agus príomhshochair a choinneáil má ghlacann tú post.

Féadfaidh tú do phas taistil in aisce a choinneáil chomh fada agus a cháilíonn tú le haghaidh Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall, agus ar feadh suas le cúig bliana tar éis duit dul i mbun oibre.

Féadfaidh tú suas le méid áirithe a thuilleamh gach seachtain ó phost agus do Liúntas Míchumais iomlán nó Pinsean Duine Dall a choinneáil. Má thuilleann tú níos mó ná an méid seo, cuirfidh Intreo san áireamh é agus d’íocaíocht á meas.

Más cosúil go bhfuil iniúchadh ar do chuid roghanna oibre mar rud a d’fhéadfadh spéis a thabhairt duit, déan teagmháil le d’Ionad Intreo áitiúil le do thoil chun coinne a bhunú le hoifigeach cáis.

Is fútsa atá an rogha maidir le hobair agus oiliúint. Tá oifigigh cháis ann chun cabhrú leat na roghanna go léir atá ar fáil a iniúchadh.

Nuair a fheiceann tú cás-oifigeach ní athróidh sé méid d’íocaíochta leasa shóisialaigh reatha nó ní dhéanfar athbhreithniú ar d’íocaíocht dá bharr.

Sochar Acmhainne Páirtigh

Íoctar an Sochar Acmhainne Páirteach mura féidir leat oibriú go hiomlán agus má fuair tú cead ó do dhochtúir filleadh ar an obair.

Tá an ráta íocaíochta bunaithe ar mheasúnú míochaine ar do neamhábaltacht chun oibre. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Acmhainne Páirtigh sula dtosaíonn tú ag cuardach oibre

Deontas Léitheora Pearsanta

Má tá tú dall nó lagamhairc agus má theastaíonn cabhair uait le léamh a bhaineann le post, d’fhéadfadh go mbeadh tú i dteideal deontas ionas gur féidir leat léitheoir pearsanta a fhostú. Ní íoctar an deontas seo ach má tá tú ag obair san earnáil phríobháideach.

Íocfaidh an rialtas táille in aghaidh na huaire, ar aon dul leis an íosphá reatha. Íocfar é ar feadh suas le 640 uair sa bhliain (seo thart ar 18 seachtaine d’obair lánaimseartha).

Seirbhís Infhostaitheachta

Is féidir leis an tSeirbhís Infhostaitheachta cabhrú má tá tú faoi mhíchumas agus má theastaíonn uait dul i mbun fostaíochta le pá nó má theastaíonn cabhair uait chun post a fháil.

Soláthraíonn an tSeirbhís Infhostaitheachta:

 • seirbhís ghairmiúil meaitseála poist chun cabhrú leat an post ceart a fháil duitse,
 • tacaíocht leanúnach duit féin agus d’fhostóir agus tú ag obair, agus
 • faisnéis agus comhairle faoi thacaíochtaí fostaíochta breise a d'fhéadfadh cabhrú leat.

Scéim Fóirdheontais Pá (WSS)

Tugann an Scéim Fóirdheontais Pá dreasachtaí airgeadais d’fhostóirí san earnáil phríobháideach daoine faoi mhíchumas a fhostú. Caithfidh an obair a thairgtear a bheith idir 21 uair agus 39 uair sa tseachtain. Faoin scéim seo, beidh na coinníollacha fostaíochta céanna agat agus atá ag fostaithe eile.

Deontas Ateangaire Agallaimh Poist

Má tá tú bodhar, lagéisteachta nó má tá lagú cainte agat agus má tá tú ag freastal ar agallamh poist le fostóir san earnáil phríobháideach, féadfaidh tú maoiniú a fháil chun go bhfreastalóidh duine acu seo a leanas ar an agallamh leat:

Ateangaire teanga chomharthaíochta,

 • cainteoir liopaí, nó

Ateangaire eile.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Deontas Ateangaire Agallaimh Poist do gach agallamh poist a bhfreastalaíonn tú air.

Féadfaidh tú maoiniú a fháil freisin chun ateangaire a fhostú chun cabhrú leat nuair a thosaíonn tú ag obair (le linn do ionduchtaithe) le fostóir san earnáil phríobháideach.

 

 

Deontas Coinneála Fostaithe

Cuidíonn an Scéim Deontais Coinneála d’Fhostaithe le fostóirí san earnáil phríobháideach fostaí a fháil a fhaigheann breoiteacht, riocht nó lagú (bíodh sé bainteach leis an obair nó ná bíodh) a théann i bhfeidhm ar a gcumas a phost a dhéanamh.

Soláthraíonn an scéim seo maoiniú do:

 • athruithe ar an ionad oibre, oiliúint nó an dá rud a aithint le cur ar chumas an fhostaí fanacht ina phost reatha,
 • an fostaí a athoiliúint ionas gur féidir leo post eile a ghlacadh sa chuideachta.

Is í an aidhm an fostaí, ar aon leibhéal nó slí bheatha, a choinneáil laistigh den chuideachta.

Deontas Oiriúnaithe do Threalamh Oibre

Soláthraíonn an Deontas Oiriúnaithe Trealamh Oibre maoiniú i dtreo costas trealaimh san ionad oibre d’fhostaí faoi mhíchumas nó a fhorbraíonn míchumas.

Má theastaíonn ionad oibre níos inrochtana nó oiriúnaithe uait chun do phost a dhéanamh, féadfaidh d’fhostóir deontas a fháil i dtreo na gcostas.

Tá an deontas ar fáil má:

 • tairgeadh post duit,
 • a chur chun cinn,
 • go ndéantar iad a ath-imlonnú (go dtí réimse nua oibre), nó
 • a bheith féinfhostaithe.

I measc samplaí d’oiriúnuithe a cháilíonn don deontas tá:

 • rampaí nó leithris,
 • córais aláraim le soilse gealánacha, agus
 • sintéiseoirí gutha do ríomhairí nó aimplitheoirí do theileafóin.

}