Ceisteanna Coitianta Fostóra (Ceisteanna Coitianta)

FAQ's for Employer EDIT

Caithfidh tú sonraí do chuideachta a chlárú ar dtús. Tá an clárú saor in aisce. Féadfaidh tú clárú ar shuíomh Gréasáin JobsIreland.ie, trí r-phost ag jobsireland@welfare.ie nó ar an bhfón ag 0818 111 112. Nuair a bheidh do chuideachta cláraithe, féadfaidh tú d’fhógra a chur ar JobsIreland.ie

Féadfaidh tú do phost a fhógairt saor in aisce.

Tá. Fógraíonn JobsIreland.ie poist do chuideachtaí ar fud an domhain.

Tá. Logáil isteach i do chuntas JobsIreland.ie agus roghnaigh Socruithe chun úsáideoirí nó foirne nua a chur leis

Aitheantóir uathúil de do chuideachta is ea an seoladh ríomhphoist agus ní féidir é a úsáid ach uair amháin.

Déanann meaitseáil poist comparáid idir do riachtanais poist agus próifílí cuardaitheora poist ar Jobsireland.ie. Nuair a fhógraíonn tú post, tá an rogha agat meaitseáil poist a chasadh air. Nuair a logálann tú isteach ar JobsIreland.ie, feicfidh tú líon na gcuardaitheoirí poist a mheaitseálann le do phost fógraithe.

Is féidir leat an fheidhm teachtaireachtaí a úsáid laistigh de JobsIreland.ie chun teagmháil a dhéanamh le cuardaitheoir poist a rinne iarratas ar do phost nó a mheaitseáil le do phost. Is féidir leat an rogha seo a úsáid freisin chun teagmháil a dhéanamh le cuardaitheoirí poist a bhfuil a bpróifíl socraithe acu do Anonymous.

Is é EURES an tSeirbhís Fostaíochta Eorpach agus is líonra comhair é a chruthaíonn seirbhísí fostaíochta poiblí ar fud an Aontais Eorpaigh. Tá JobsIreland.ie, mar shuíomh Gréasáin seirbhíse fostaíochta poiblí na hÉireann, mar chuid de EURES agus tá gach post íoctha a fhógraítear ar JobsIreland.ie le feiceáil ar shuíomh Gréasáin post EURES freisin.

Gheobhaidh tú faisnéis faoi thacaíochtaí fostaíochta, oiliúint agus seirbhísí Intreo sa chuid Acmhainní Fostóirí den roghchlár Fostóirí.

Tá sé seo le feiceáil mura féidir d’uimhir ghnó a fhíorú go huathoibríoch. Féadfaidh tú leanúint ar aghaidh ag clárú agus fíoróidh DEASP do chuideachta de láimh.

Tá cúpla cúis leis seo:

  • Tá an ríomhphost ó JobsIreland.ie imithe i bhfillteán spam do chuntas ríomhphoist. Seiceáil d’fhillteán spam le haghaidh ríomhphoist leis an seoladh: notification@jobsireland.ie.
  • Dhiúltaigh balla dóiteáin nó córas frithvíreas do chuideachta an ríomhphost. Seiceáil le do roinn TF le fáil amach ar diúltaíodh don teachtaireacht.

Mura féidir leat an teachtaireacht a aisghabháil ó do chóras ríomhphoist, téigh i dteagmháil le foireann tacaíochta JobsIreland.ie ag Jobsireland@welfare.ie  nó 0818 111 112 a sheolfaidh an nasc arís.

 Caithfear gach lógó ar JobsIreland.ie a uaslódáil i bhformáid chearnach. Más cruth difriúil é do lógó, cuir é ar chúlra cearnach bán sula ndéanann tú an íomhá a uaslódáil.

Agus tú ag clárú, iarrfar ort: ‘An Gníomhaireacht Earcaíochta an gnó seo?’. Freagair ‘’, agus iontráil d’uimhir cheadúnais gníomhaireachta agus dáta éaga. Ansin is féidir leat poist a fhógairt ar shuíomh Gréasáin JobsIreland.ie ar an ngnáthbhealach.

Clóscríobh trí litir ar a laghad sa réimse agus beidh roghchlár anuas roghanna le feiceáil. Ansin is féidir leat cliceáil ar an rogha atá uait

Seiceáil an Rannán um Cheadanna Fostaíochta ar shuíomh Gréasáin na Roinne Fiontar Trádála agus Fostaíochta chun a chinntiú go bhfuil an próiseas ceart á mheas agat. D’fhonn a bheith ag obair in Éirinn caithfidh Náisiúnach neamh-EEA, mura bhfuil siad díolmhaithe, Cead Fostaíochta bailí a bheith aige

 

Ní mór folúntais a fhógairt ar JobsIreland.ie (Seirbhísí Fostaíochta Poiblí na hÉireann) ar feadh 28 lá d’fhonn go mbreithneofar iad chun críocha cead fostaíochta. Seiceáil le do thoil go bhfuil sonraí uile d’fholúntas ceart sula bhfoilsítear iad chun a chinntiú go bhfógraítear an folúntas don am riachtanach. Cuirfidh eagarthóireacht folúntais ar JobsIreland.ie tús leis an bpróiseas arís ag lá 1 agus éileofar go bhfógrófar an folúntas ar feadh 28 lá eile.

Hide Share Button: No