Tacaíochtaí Fostaíochta

JobsIreland.ie

Cuireann JobsIreland.ie seirbhís fógraíochta poist ar fáil saor in aisce d’fhostóirí. Féadfaidh tú d’fholúntais a fhógairt do chuardaitheoirí poist gan aon táille, sainchomhairle a fháil ar earcaíocht, agus rochtain a fháil ar fhaisnéis agus teagmhálacha le haghaidh seirbhísí fostaíochta eile a sholáthraíonn an Roinn Coimirce Sóisiala .

Tá líonra foirne againn a sholáthraíonn sainthreoir agus acmhainní d’fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist. Is féidir linn cabhrú leat d’fholúntas a chur chun cinn agus d’fhostaí idéalach a aimsiú ag baint úsáide as an teicneolaíocht is déanaí.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta do chustaiméirí trí r-phost ag jobsireland@welfare.ie  nó trí ghlaoch ar 0818 111 112 le linn uaireanta oifige.

Is féidir leat JobsIreland a leanúint freisin ar Facebook, Twitter, LinkedIn agus Instagram.

Seirbhísí Fostaíochta na hEorpa (EURES)

Tá Jobsireland.ie mar chuid de EURES - an tSeirbhís Fostaíochta Eorpach - atá ina líonra comhoibrithe arna fhoirmiú ag seirbhísí fostaíochta poiblí ar fud na hEorpa. Tá gach post íoctha a fhógraítear ar JobsIreland.ie le feiceáil freisin ar shuíomh Gréasáin post EURES ag eures.europa.eu. Má bhíonn sé deacair ort foireann oiriúnach a earcú in Éirinn nó má theastaíonn uait do bhonn scileanna a leathnú, b’fhéidir go mbeidh EURES in ann cabhrú leat.

Is féidir lenár gcomhairleoirí EURES ar fud na hEorpa:

  • sainchomhairle saor in aisce a sholáthar maidir le hearcaíocht san Eoraip,
  • do fholúntais san Eoraip a fhógairt agus a chur chun cinn,
  • rochtain a thabhairt duit ar chuardaitheoirí poist i dtíortha eile an AE agus an LEE, agus
  • tacaíochtaí airgeadais a thairiscint le haghaidh costais agallaimh agus athlonnaithe agus oiliúna teanga.

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar EURES, tabhair cuairt ar euresireland.ie

Seirbhís Infhostaitheachta

Is seirbhís comhairle earcaíochta ar fud na tíre é Seirbhís Infhostaitheachta don phobal gnó agus do dhaoine faoi mhíchumas. Féadann do sheirbhís Infhostaitheachta áitiúil rochtain a thabhairt duit ar líon d’fhostaithe ionchasacha a bhfuil leibhéil éagsúla scileanna, cumais agus oiliúna acu.

Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (EWSS)

D’fhógair an Rialtas an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (EWSS) an 23 Iúil 2020. Is tacaíocht fiontar ar fud an gheilleagair í seo a dhíríonn go príomha ar incháilitheacht ghnó. Soláthraíonn an scéim a oibríonn na Coimisinéirí Ioncaim fóirdheontas ar ráta comhréidh d’fhostóirí cáilitheacha bunaithe ar líon na bhfostaithe íoctha agus incháilithe ar phárolla an fhostóra.

Tiocfaidh an EWSS in ionad na Scéime Fóirdheontais Pá Sealadaigh (TWSS) ón 1 Meán Fómhair 2020. Meastar go leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an 31 Márta 2021. Rithfidh an dá scéim i gcomhthreo ón 1 Iúil 2020 go dtí go scoirfidh an TWSS ag deireadh Lúnasa 2020.

Tacaíonn an Oifig Fiontar Áitiúil

Is í d’Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) do ‘shiopa céad stad’ le haghaidh comhairle agus faisnéise chun cabhrú leat do ghnó a thosú nó a fhorbairt in Éirinn. Déanfaidh do LEO:

  • cabhrú leat príomhscileanna a fhorbairt trí chláir oiliúna agus meantóireachta,
  • cabhrú leat staidéir féidearthachta a fhorbairt,
  • cabhrú leat rochtain a fháil ar dheontais forbartha gnó agus deontais phríomha (an chéad 18 mí ó thosaigh tú),
  • tú a atreorú chuig tacaíochtaí agus seirbhísí rialtais eile má theastaíonn siad uait,
  • cabhrú leat do shuíomh Gréasáin agus feachtas margaíochta digití a fhorbairt trí Dearbháin Trádála Ar Líne,
  • comhairle a thabhairt duit ar conas teacht ar iasachtaí nua-thionscanta ó Microfinance Ireland.

Ceadanna Fostaíochta Idirnáisiúnta

Is é beartas an Rialtais gur chóir poist in Éirinn a thairiscint ar dtús do náisiúnaigh de chuid na hÉireann agus na hEorpa (LEE) a bhfuil na scileanna oiriúnacha acu. Níor chóir iad a thairiscint do náisiúnaigh neamh-LEE mura bhfuil iarrthóirí oiriúnacha laistigh den LEE.

Mar sin féin, mura féidir leat teacht ar dhaoine leis na tacair scileanna atá uait laistigh den LEE, b’fhéidir go mbeidh tú in ann ceadanna fostaíochta a úsáid chun daoine a earcú ó lasmuigh den LEE.

Is é beartas reatha an Rialtais ceadanna fostaíochta a eisiúint chun náisiúnaigh neamh-LEE a fhostú ach le haghaidh folúntais ar leith. Caithfidh tú an folúntas a fhógairt ar JobsIreland.ie agus EURES 28 lá ar a laghad sula ndéanann tú iarratas ar chead fostaíochta.

}