Inrochtaineacht

 JobsIreland tiomanta  láithreán gréasáin a dhéanamh inrochtana JobsIreland.ie de réir Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchláir Mhóibíleacha Chomhlachtaí na hEarnála Poiblí) 2020.

 

Baineann an ráiteas inrochtaineachta seo le hábhar a fhoilsítear ar www.jobsireland.ie.

 

An ráiteas inrochtaineachta seo a ullmhú

 

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 11/04/2024.

 

Stádas Comhréireachta

 

Sainítear sna Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) riachtanais do dhearthóirí agus d'fhorbróirí chun inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú. Sainmhíníonn  trí leibhéal comhréireachta: Leibhéal A, Leibhéal AA, agus Leibhéal AAA.  JobsIreland.ie i gcomhréir go páirteach le WCAG 2.1 leibhéal AA. Ciallaíonn páirt-chomhréireach nach gcloíonn codanna áirithe den ábhar go hiomlán leis an gcaighdeán inrochtaineachta.

 

Teorainneacha aitheanta le haghaidh JobsIreland.ie:

 

 • Codarsnacht Datha -  chomhlíonann roinnt inneachair an cóimheas codarsnachta dathanna is  chun a chinntiú go bhfuil  inléite do gach úsáideoir.
 • Athraigh Méid an Téacs - níl roinnt leathanach Gréasáin deartha chun ligean d'úsáideoirí an t-ábhar a scála suas le 200%
 • Nascleanúint méarchláir- nach bhfuil ar fáil ar chodanna den láithreán gréasáin.
 • Táscairí Fócas- d'fhéadfadh a bheith ar iarraidh  nach bhfuil le feiceáil a chiallaíonn  níos deacra do dhaoine a úsáideann méarchlár chun nascleanúint a dhéanamh ar an suíomh.
 • Rogha téacs - D'fhéadfadh  go mbeadh cur síos téacs malartach in easnamh ar íomhánna, lógónna, ticbhoscaí, cnaipí raidió agus ábhar eile nach téacs iad agus d'fhéadfadh  nach mbeadh  inrochtana do dhaoine a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta.
 • PDF - D'fhéadfadh  nach mbeadh rochtain ag daoine a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta ar dhoiciméid PDFanna atá le feiceáil ar Jobsireland.ie.
 • Táblaí  - B'fhéidir nach bhfuil ceanntásca sainithe i gceart ag táblaí  d'fhéadfadh eilimintí foirme a bheith acu gan aon lipéid ghaolmhara.
 • Ceannteidil - níl struchtúir cheannteidil loighciúla ag roinnt leathanach.
 • Ainm, Ról, Luach - níl róil chuí ag roinnt eilimintí ar féidir le léitheoirí scáileáin iad a léamh.
 • Roghchlár soghluaiste: D'fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag roinnt úsáideoirí logáil isteach  rochtain a fháil ar roghanna ar roghchlár soghluaiste Jobsireland.ie agus teicneolaíochtaí cúnta á n-úsáid acu.

 liosta uileghabhálach é seo thuas d'ábhar agus teorainneacha neamh-inrochtana.

 

Conas a mheasamar JobsIreland.ie

 

Rinne an tÚdarás Náisiúnta Míchumais tástáil ar an suíomh Gréasáin go deireanach I  Mheán Fómhair 2023. Thug na torthaí céimeanna inghníomhaithe dúinn chun inrochtaineacht ár suíomh Gréasáin a fheabhsú.      

            

Conas atáimid chun inrochtaineacht a fheabhsú agus a chinntiú ar JobsIreland.ie

 

 Oifigigh Rochtana sannta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí do gach réimse, JobsIreland san áireamh. Is féidir sonraí na nOifigeach Rochtana a fháil anseo: https://www.gov.ie/en/publication/39b2e5-access-officers-under-the-disability-act-2005/.

 

 • Déanfaimid na hacmhainní cuí a thiomnú chun ábhar a iniúchadh agus a shocrú nach gcomhlíonann caighdeán WCAG 2.1 Leibhéal AA de réir mar is .
 • Beimid i mbun tástáil úsáideora chun a chinntiú go gcomhlíontar riachtanais inrochtaineachta daoine.
 • Déanfaimid measúnuithe rialta inrochtaineachta ar JobsIreland.ie.
 • Cuirfimid oiliúint inrochtaineachta ar fáil dár bhfoireann.

 

Córas Oibriúcháin agus Comhoiriúnacht Brabhsálaí

 

 JobsIreland.ie comhoiriúnach leis na brabhsálaithe agus na córais oibriúcháin seo a leanas:

 

 • An leagan is déanaí de Chrome
 • An leagan is déanaí de Edge
 • An leagan is déanaí de Firefox
 • An leagan is déanaí de Safari
 • Windows 10 agus 11
 • Leaganacha le déanaí de Android agus IOS

 

Níl JobsIreland.ie comhoiriúnach le Internet Explorer agus  bhrí sin  fheidhmeoidh  go barrmhaith ag baint úsáide as an mbrabhsálaí seo.

 

Braitheann inrochtaineacht JobsIreland.ie ar na teicneolaíochtaí seo a leanas:

 

 • HTML
 • JavaScript

 

Aiseolas agus Sonraí Teagmhála

 

Cuirimid fáilte roimh d'aiseolas maidir le hinrochtaineacht JobsIreland.ie.   aon imní  gearáin agat faoi inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag jobsireland@welfare.ie.   mar aidhm againn freagra a thabhairt ar aiseolas laistigh de sheacht  oibre.

 

Gearáin Fhoirmiúla a Ghéarú

 

Mura bhfuil  sásta le freagra JobsIreland, is féidir leat gearán a dhéanamh le hOifig an Ombudsman faoin Acht um Míchumas.

 

Hide Share Button: No

Show Center Title: No