Tuilleadh Acmhainní

Cuardaitheoir Poist Ceisteanna Coitianta

Cad atá ar súil?

Faigh amach céard atá ar siúl le JobsIreland agus an tseirbhís Intreo lena n-áirítear laethanta earcaíochta atá le teacht, feachtais ar fud na tíre, deiseanna oiliúna agus imeachtaí eile seirbhísí fostaíochta poiblí.

Léiriúcháin agus físeáin

Cad is eol dúinn faoi dhaoine atá ag filleadh ar an obair (oibrithe atá ag filleadh) agus faoi na riachtanais i margadh an tsaothair? Is féidir leat amharc ar na Léiriúcháin ar Imeachtaí um Bealaí Gairme d'Oibrithe atá ag Filleadh, mar seo a leanas, nó iad a íoslódáil:

 • Dermot Coates, An Roinn Coimirce Sóisialaí
  • Forbairt Mhargadh an tSaothair in Éirinn
 • Joan McNaboe, Aonad Taighde Mhargadh an tSaothair agus Scileanna, SOLAS
  • Acmhainneacht Neamhshaothraithe: Mná ar dhualgais bhaile
 • Michelle Murphy, Accenture Éireann
  • Bain amach d'acmhainneacht - Meon Fáis & Máistir-rang Misnigh
 • Philip Sheridan, Printíseachtaí SOLAS
  • Roghanna Oideachais agus Athoiliúna
 • Eoin O'Dwyer, Skillnet Éireann
  • Iomaíochas na hÉireann a Thiomáint Trí Bhuanna Nuálacha a Fhorbairt
 • Allyson Lambert, Tangent, Scoil Ghnó Choláiste na Tríonóide
  • Teastas Iarchéime sa Smaointeoireacht Chruthaitheach, sa Nuálaíocht agus san Fhiontraíocht
 • Ciara Garvan, WorkJuggle
  • An F-fhocal

Citzensinformation.ie

Soláthraíonn Citizensinformation.ie faisnéis agus comhairle ar raon leathan seirbhísí poiblí agus sóisialta agus ar do theidlíochtaí mar shaoránach d’Éirinn. Bailíonn siad faisnéis ó ranna agus gníomhaireachtaí rialtais éagsúla, ionas go mbeidh an fhaisnéis uile a theastaíonn uait faoi do chearta agus iarratas a dhéanamh ar sheirbhísí Stáit.

Seirbhís Comhairle agus Buiséadaithe Airgid (MABS)

Soláthraíonn MABS comhairle mhionsonraithe maidir le do chuid fiacha a bhainistiú. Féadann sé comhairle a thabhairt duit ar do chuid roghanna le linn caibidlíochta le creidiúnaithe mar bhainc nó soláthraithe morgáiste, lena n-áirítear roghanna aisíocaíochta. Féadann sé faisnéis a thabhairt duit freisin faoi cad ba cheart a dhéanamh má tá tú taobh thiar de do chíos.

Pleanálaí Turas Náisiúnta

Tugann an Pleanálaí Turas Náisiúnta faisnéis duit chun ligean duit aon turas in Éirinn a phleanáil, lena n-áirítear turais ar shiúl na gcos agus ar iompar poiblí.

Lean sinn ar na meáin shóisialta

Tá cuntais ar na meáin shóisialta ag Jabanna Éireann, an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) chomh maith le seirbhísí EURES na hÉireann agus féadfaidh tú na cuntais sin a leanúint thar raon na n-ardán sna meáin dhigiteacha. Lean iad anseo:

Seachtaine Poist na tacaíochtaí

Is í aidhm na Seachtaine Poist na tacaíochtaí agus na seirbhísí Intreo atá ar fáil d’fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist a thaispeáint agus iad a thabhairt le chéile trí roinnt imeachtaí earcaíochta, seimineáir, seisiúin faisnéise agus ceardlann. I rith na seachtaine tá thart ar 120 imeacht ann a thugann thart ar 15,000 duine le chéile chun cabhrú leo a gcuspóirí gairme a bhaint amach. Is imeachtaí oscailte an chuid is mó díobh seo ach teastaíonn réamhchlárú ó chuid acu. Cuirtear roinnt imeachtaí in oiriúint chun freastal ar riachtanais ghrúpaí ar leith cuardaitheoirí poist.

}