Tacaíochtaí Fostaíochta

Ag obair in Éirinn

Mura bhfuil post agat, is féidir leat JobsIreland.ie a úsáid chun cabhrú leat obair a fháil in Éirinn. Is é JobsIreland.ie an tSeirbhís Fostaíochta Poiblí sa Roinn Coimirce Sóisialaí. Cuirimid cuardach poist agus uirlisí in aisce ar fáil do chuardaitheoirí poist chun próifíl a chruthú chun a gcuid scileanna agus taithí a mheaitseáil le poist.

Cuimsíonn an tseirbhís seo líonra foirne a sholáthraíonn sainthreoir agus acmhainní. Is féidir leo cabhrú leat do CV a chruthú agus do phost idéalach a fháil ag baint úsáide as an teicneolaíocht is déanaí.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta trí r-phost ag jobsireland@welfare.ie nó trí ghlaoch ar 0818 111 112 le linn uaireanta oifige.

Is féidir leat JobsIreland a leanúint freisin ar Facebook, Twitter, LinkedIn agus Instagram

Ag obair san Eoraip

Tá Jobsireland.ie mar chuid de EURES - an tSeirbhís Fostaíochta Eorpach - ar líonra comhair é a chruthaíonn seirbhísí fostaíochta poiblí ar fud na hEorpa. Tá gach post íoctha a fhógraítear ar JobsIreland.ie agus ó sheirbhísí fostaíochta poiblí ar fud na hEorpa le feiceáil ar shuíomh Gréasáin post EURES ag eures.europa.eu.

Má tá tú ag cuardach poist san Eoraip, is féidir leat EURES Ireland agus tairseach EURES a úsáid chun:

  • rochtain a fháil ar bhunachar sonraí post ar fud na hEorpa,
  • faisnéis a fháil faoi dhálaí maireachtála agus oibre i ngach tír AE agus LEE,
  • cuir do CV san áireamh i mbunachar sonraí Eorpach atá le feiceáil ag fostóirí Eorpacha,
  • leas a bhaint as tacaíochtaí soghluaisteachta poist (mar shampla agallamh nó liúntas athlonnaithe) má tá tú ag bogadh chun oibre chuig tír eile AE nó LEE, agus
  • páirt a ghlacadh in imeachtaí earcaíochta ar an láthair nó ar líne ar fud na hEorpa (féach www.europeanjobdays.eu chun tuilleadh faisnéise a fháil).

An bhfuil suim agat? Déan coinne leis an gComhairleoir EURES is gaire duit nó téigh i dteagmháil leis an Ionad Intreo is gaire duit chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Déan do Cháilíochtaí a Thuiscint go héasca san Eoraip

Más mian leat cur isteach ar phost ag baint úsáide as cáilíochtaí a dhámhtar i dtír eile, is féidir leat CV Europass a úsáid chun do leibhéil cháilíochta a thaispeáint. Is teimpléad caighdeánaithe CV é Europass a úsáidtear ar fud na hEorpa. Is féidir é a chomhlánú i 26 theanga agus ligeann d’fhostóirí ionchasacha do scileanna, taithí oibre agus cáilíochtaí a fheiceáil go soiléir agus go héasca.

Ag obair i dTuaisceart Éireann (TÉ)

Má tá suim agat a bheith ag obair i dTuaisceart Éireann, tá gach folúntas reatha a chuirtear in iúl d’ionaid poist agus do phoist agus d’oifigí sochair ansin i JobCentre Online, suíomh Gréasáin na seirbhíse fostaíochta poiblí i dTuaisceart Éireann.

Poist i Seirbhís Phoiblí na hÉireann

Is féidir leat eolas a fháil faoi phoist sa tSeirbhís Phoiblí ar publicjobs.ie. Is é seo suíomh Gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), comhlacht earcaíochta, measúnaithe agus roghnúcháin neamhspleách, láraithe don Státseirbhís, don tSeirbhís Sláinte, d’Údaráis Áitiúla, don Gharda Síochána, don tSeirbhís Phríosúin agus do chomhlachtaí seirbhíse poiblí eile.

Cuimsíonn obair PAS ó chomórtais earcaíochta agus roghnúcháin ar mhórscála do phoist riaracháin, theicniúla agus ghairmiúla go próisis roghnaithe oiriúnaithe do phoist shinsearacha gairmiúla agus bainistíochta

Poist in Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Is féidir leat a fháil amach faoi phoist in Institiúidí an Aontais Eorpaigh (AE) ag EU Jobs. Is cuid é seo ar shuíomh Gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus tá sé dírithe ar thacaíocht a thabhairt duit sa phróiseas iarratas a dhéanamh ar phost in Institiúidí an Aontais Eorpaigh.

 

Tugann rannán EU Jobs faisnéis duit maidir le conas iarratas a dhéanamh ar phost, ullmhú do na céimeanna éagsúla den phróiseas iarratais, cé leis a ndéanfaidh tú teagmháil le ceisteanna, an bealach is fearr le teagmháil a dhéanamh leo agus níos mó

}