Deontais agus Tacaíochtaí Airgeadais

JobsPlus

Tugann an scéim JobsPlus dreasacht airgeadais duit duine atá dífhostaithe go fadtéarmach a fhostú.

Má fhostaíonn tú duine a bhí dífhostaithe le breis agus bliain, féadfaidh tú dreasacht de € 7,500 nó € 10,000 a fháil ón scéim JobsPlus.

Íoctar an t-airgead go míosúil i riaráistí thar thréimhse dhá bhliain díreach isteach i gcuntas bainc do chuideachta.

Ní mór d’iarratasóirí na riachtanais JobsPlus a chomhlíonadh mar obair 30 uair sa tseachtain ar a laghad. Féadfaidh tú iarratas ar líne a chur isteach.

 

Scéim Tacaíochta Fostaíochta don Aos Óg

Is clár socrúcháin taithí oibre é an Scéim Tacaíochta Fostaíochta don Aos Óg (YESS) do chuardaitheoirí poist óga 18-24 atá dífhostaithe go fadtéarmach nó a bhfuil constaicí ar fhostaíocht iontu. Tugann sé deis do dhaoine óga bunscileanna oibre agus sóisialta a fhoghlaim i dtimpeallacht thacúil agus iad ar shocrúchán oibre.

Tá an scéim seo ar fáil do chuardaitheoirí poist atá:

  • idir 18 agus 24 bliana d’aois, agus
  • a bheith as obair agus ag fáil íocaíochta cáilithí ar feadh 12 mhí ar a laghad,
  • dífhostaithe ar feadh níos lú ná 12 mhí, ach measann oifigeach cáis go bhfuil bac mór ar obair orthu.

Faigheann na rannpháirtithe uile íocaíocht sheachtainiúil de € 229.20 agus caithfidh siad a bheith ag obair 24 uair sa tseachtain. Mairfidh socrúcháin YESS ar feadh 3 mhí ar dtús, ach tá rogha ann é seo a leathnú go ceann 3 mhí eile. Cuidíonn sé seo le daoine óga taithí oibre luachmhar a fháil.

Chun cáiliú, caithfidh íocaíocht a bheith á fáil agat ón liosta seo d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Iomarcaíocht

Má tá ar do ghnó fostaithe a dhéanamh iomarcach, is féidir le Intreo cabhrú le d’oibrithe pleanáil chun tosaigh le:

  • tacaíocht chun rochtain a fháil ar dheiseanna nua fostaíochta, agus
  • comhairle ar dheiseanna oideachais agus oiliúna.

Murar féidir leat an íocaíocht iomarcaíochta reachtúil a íoc le fostaithe, is féidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta íocaíocht cnapshuime a dhéanamh go díreach leis na fostaithe agus ansin an fiach a aisghabháil uait trí sceideal aisíocaíochtaí comhaontaithe. Tá tuilleadh faisnéise faoin Scéim Íocaíochtaí Iomarcaíochta ar fáil ar shuíomh Gréasáin gov.ie.

}